Politica de confidențialitate

Această politică de confidențialitate descrie modul în care informațiile dvs. personale sunt colectate, utilizate și distribuite atunci când vizitați www.addwrap.ro.

Add Wrap colectează date cu caracter personal, pe paginile sale, numai cu acordul voluntar al utilizatorului sau al clientului, în urmatoarele scopuri:
– validarea și expedierea ofertelor către acesta;
– pentru a asigura accesul acestuia la serviciile oferite;
– contactarea acestuia, la cererea sa voluntară;
– contactarea acestuia, în chestiuni de Relații cu Clienții;
– scopuri statistice.

Add Wrap poate să colecteze involuntar și alte date (adresa IP, ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume și versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alți parametri) furnizați de către browserul internet prin intermediul căruia se face accesul la site și pot fi folosite de către Add Wrap pentru a îmbunătăți serviciile oferite Clienților sau Utilizatorilor săi, sau cu scop statistic.

Clientul are dreptul de a se opune colectării datelor sale personale și să solicite ștergerea acestora, revocându-și astfel acordul dat pentru document, și renuntând astfel la orice drept implicit specificat în acesta și fără nicio obligație ulterioară a vreunei parți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.

Folosindu-se de formularele disponibile pe site, Clientul sau Utilizatorul are dreptul de a modifica datele pe care le-a declarat inițial pentru a reflecta orice modificare survenită, în cazul în care aceasta există.

Politica de confidențialitate Add Wrap se referă doar la datele furnizate voluntar de către client sau utilizator exclusiv pe site. Add Wrap nu răspunde pentru politica de confidențialitate practicată de către oricare alt terț la care se poate ajunge prin legături, indiferent de natura acestora, în afara siteului.

Add Wrap se obligă ca datele colectate ale Clientului/Utilizatorului să fie folosite numai în conformitate cu scopurile declarate și să nu facă publică, să vândă, închirieze, licențieze, transfere, etc. baza de date conținând informații referitoare la datele cu caracter personal sau special ale Utilizatorului/Clientului vreunui terț neimplicat în îndeplinirea scopurilor declarate. Excepție face situația în care transferul/accesarea/vizualizarea/etc este cerută de către organele abilitate în cazurile prevăzute de reglementarile în vigoare la data producerii evenimentului.

Add Wrap garantează că datele personale ale unui Utilizator, colectate prin intermediul formularului de contact, vor fi folosite numai până la soluționarea problemei comunicate de acesta, după care vor deveni date cu caracter exclusiv statistic. Add Wrap nu răspunde pentru defecțiunile care pot periclita securitatea serverului pe care este găzduită baza de date care conține aceste date.

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, site-ul nostru administrat de Add Wrap, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justițăiei. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la Departamentul Reclamații, la adresa de e-mail contact@addwrap.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.